2024’te İş Dünyasında Yapay Zeka ve Gelecek Beklentileri


Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki etkinliğinde açıklanan 2024 PwC CEO Araştırması, iş dünyasının geleceğine dair önemli bilgiler sunuyor. 4.702 CEO'nun katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, küresel ekonomik büyüme beklentilerinin yükseldiğini gösteriyor. Bu derinlemesine analiz, ekonomik iyimserlikteki artışın yanı sıra, teknoloji ve iklim baskılarına karşı artan hassasiyetin işletmelerin gelecekteki başarı şansları üzerindeki etkilerini açıkça ortaya koyuyor. Şimdi, bu derinlemesine incelemeyle iş dünyasının geleceğine dair kritik bilgileri sizinle paylaşıyoruz.

Aynı zamanda, PwC CEO Araştırması'ndan elde edilen ek veriler, iş dünyasının geleceğini şekillendirecek önemli unsurları ortaya koymaktadır.

Ekonomik İyimserlik ve Küresel Büyüme:

Araştırma, geçmiş yıllara kıyasla enflasyon ve makroekonomik dalgalanmalara yönelik endişelerin azalmasıyla birlikte küresel ekonomik büyüme beklentilerinde önemli bir artış olduğunu gösteriyor. CEO'ların %38'inin bu yıl iyimser olduğunu belirtmesi, iş dünyasının genelinde güvenin arttığını ve büyüme potansiyelinin daha geniş bir perspektiften değerlendirildiğini gösteriyor.

İstihdam ve Şirketlerin Hayatta Kalma Endişeleri:

İş dünyasındaki iyimser havayla birlikte CEO'ların %39'u, şirketlerinin çalışan sayısının 2024'te %5 veya daha fazla artmasını beklediğini ifade ediyor.

Ancak, raporun dikkat çeken bir diğer önemli bulgusu, CEO'ların neredeyse yarısının, işletmelerinin yeni bir yol bulamadığı durumda önümüzdeki 10 yıl içinde hayatta kalamayacağına inanması. Bu endişe, iş dünyasının belirsiz bir gelecekle başa çıkma konusundaki meydan okumalarını ortaya koyuyor ve iş liderlerinin inovasyon ve değişime daha fazla odaklanmalarını gerektiriyor.

Mega Trendlere Karşı Duyarlılık:

Geleceğe dair belirsizlik, CEO'ları önümüzdeki 3 yıl içinde teknoloji, iklim ve diğer mega trendlerden kaynaklanan baskıların artacağı konusunda uyarıyor. CEO'ların %70'i, üretken yapay zekanın önümüzdeki 3 yıl içinde şirketlerinin değer yaratma biçimini önemli ölçüde değiştirmesini bekliyor. Bu, iş dünyasının teknolojik dönüşüme hızla adapte olma çabasını yansıtıyor. Ancak, bu teknolojinin benimsenmesiyle birlikte iş gücünün eğitilmesi, siber güvenlik riskleri ve bilgi kirliliği gibi yeni zorluklar ortaya çıkıyor.

Yapay Zeka ve Maliyet Tasarrufu:

Davos zirvesinde öne çıkan bir diğer önemli tema, yapay zeka. BCG'nin raporuna göre, CEO'ların %54'ü, yapay zekadan "maliyet tasarrufu" beklediğini ifade ediyor. Bu beklenti içinde %10'un üzerinde maliyet tasarrufu bekleyen yöneticilerin oranı da dikkat çekici. Ancak, liderlerin çoğu, üretken yapay zekanın sadece bir trend olmanın ötesine geçeceğine inanıyor ve küçük deneylerle bu alanı keşfetmeye başlıyor.

Değişen Dinamikler ve Gelecek:

Verizon CEO'su Hans Vestberg'ün belirttiği gibi, "Yapay zeka yolculuğunun her adımında giderek daha verimli hale geldik. Üretken yapay zekanın en öne çıkan kazanımı verimliliktir. Verimlilikte, son 10 yılda attığımız diğer adımların hepsinden daha fazla ve önemli bir artış görüyoruz. Zamanla bunun çok büyük etkisi olacak." sözleri, yapay zeka alanındaki ilerlemelerin ve teknolojik dönüşümün iş dünyası üzerindeki etkilerini vurguluyor.

Verilere Göre İlave Analiz:

PwC CEO Araştırması'ndan elde edilen verilere göre, iş dünyasının geleceğine dair önemli bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Liderlerin %71'i, şirketlerinin teknoloji yatırımlarını 2024'te artırmayı planlıyor, bu da işletmelerin teknolojik dönüşüme olan güvenini yansıtıyor. Aynı şekilde, katılımcıların %85'i yapay zeka harcamalarını artırmayı planlıyor, bu da yapay zekanın iş stratejilerinde önemli bir rol oynamaya devam edeceğini gösteriyor.

Yapay zeka, CEO'ların öncelikleri arasında da önemli bir yer tutuyor. Ankete katılan yöneticilerin %90'ı, 2024 için ilk 3 teknoloji önceliği arasında yapay zekayı gösteriyor. Bu durum, iş dünyasının teknolojik trendlere hızla adapte olma çabasını ve yapay zekanın iş süreçlerini nasıl dönüştürdüğüne dair büyük beklentileri yansıtıyor.

Ancak, bu olumlu eğilimlere rağmen, bazı zorluklarla karşılaşılıyor. Araştırmaya göre, şirketlerin yalnızca %6'sı, çalışanlarının dörtte birinden fazlasını üretken yapay zeka araçları konusunda eğitmeyi başarmış durumda. Bu, işletmelerin yapay zekayı benimsemelerine yönelik bir engel olarak ortaya çıkıyor ve yetenek eksikliği ile başa çıkma konusundaki zorlukları vurguluyor.

CEO'ların %62'si, yetenek ve beceri eksikliği nedeniyle yapay zeka çalışmalarının hızını kestiğini düşünüyor. Ayrıca, %47'si belirsiz yatırım öncelikleri, %42'si sorumlu yapay zeka için strateji eksikliği gibi faktörlerin yapay zeka projelerinin ilerlemesini sınırladığını belirtiyor. Bu veriler, iş dünyasının yapay zeka kullanımında önemli fırsatları değerlendirmeye çalışırken karşılaştığı engelleri gösteriyor.

Sonuç olarak, 2024 CEO Araştırması, iş dünyasının gelecekteki dinamikleri ve yapay zeka alanındaki zorlukları anlaması için önemli bir kaynak sunuyor. Liderler, teknolojiye olan yatırımlarını artırma niyetiyle birlikte, yetenek geliştirme ve stratejik planlama konularında daha fazla çaba sarf etmeye yönelik bir çağrıyla karşı karşıya.

PAYLAŞ:

Günümüzde başarılı olmak için neden dijital inovasyon önceliklendirilmeli?

Satın alma sektöründe iş gücü eksikliği için çözüm önerileri