Yeni nesil teknolojilerle çalışan bağlılığını nasıl artırabilirsiniz?


İş dünyasında personel memnuniyeti ile karıştırılabilen çalışan bağlılığı, çalışanın kuruma ve kurum hedeflerine duygusal olarak bağlanma düzeyini ifade eder. İşten alınan kişisel tatmin, çalışan memnuniyeti anlamına gelirken; çalışan bağlılığı daha proaktif bir yaklaşım ve motivasyon düzeyine işaret eder.

Şirketin verimliliği üzerinde doğrudan etkisi bulunan çalışan bağlılığı, işgücü performansının itici gücüdür. Çalışan bağlılığına sahip kuruluşlar daha yüksek performans gösterir, daha yüksek kazanç elde eder ve mali sorunların üstesinden daha hızlı şekilde gelir. Alanındaki en yetenekli kişileri kendine çekerek ekibinde tutma olasılığını yüksek tutar. Ayrıca, yapılan bir araştırmaya göre çalışan bağlılığı, iş yerinde daha fazla özveri ve gönüllü çabaya yol açarak üretkenliğin ve yenilik girişimlerinin önünü açar1.

Bununla birlikte, Gallup tarafından yakın zamanda yapılan bir anket2, şu anda ABD'deki çalışanların yalnızca yüzde 36'sının işlerine bağlılık duyduğunu ortaya koymuştur. Ankette, çalıştığı şirkete bağlılık duymayan çalışan oranı yüzde 15 olarak açıklanmıştır. Çalıştığı kuruma bağlılık hissetmediğini söyleyen katılımcılar, kötü yönetim ve iş deneyimleri gibi faktörlerin bu duruma katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir. Anket verileri, 2021'de işine bağlılık duymayan çalışanların yüzde 74'ünün aktif olarak yeni iş aradığını ya da açık pozisyonları takip ettiğini göstermektedir.

Çalışan Bağlılığı Neden Önemlidir?

Forbes’e göre3 çalışan bağlılığı, personelin kuruma yaptığı duygusal yatırımın ölçülmesidir. Şirketine bağlı bir çalışan, şirketin misyonuna inanır ve başarılı olmasını ister. Yüzde 50 ve üzeri çalışan bağlılığı oranına sahip olan kurumlar şu avantajlara sahiptir2:

  • Verimlilik artışı: İşlerine bağlı çalışanlar genellikle daha yüksek iş tatminine de sahip oldukları için çalışma performansında artış söz konusudur. Yüzde 17'lik bir performans artışına neden olan çalışan bağlılığı, ürün ve hizmet kalitesinde artışla sonuçlanır.
  • Kȃrlılık artışı: Gallup tarafından 2016 yılında yapılan bir analize göre çalışan bağlılığı, şirketin büyümesi ve organizasyonel başarısının yanı sıra, yüzde 21 daha fazla kâr sağlar.
  • Müşteri hizmetlerinde iyileşme: Demand Metric’in 2013 Çalışan Bağlılığı anketinde ortaya koyduğu gibi, çalışan bağlılığının müşteri hizmetlerine etkisi büyüktür. Sadık müşterilerin yüzde 80'inden fazlası, yüksek düzeyde çalışan bağlılığına sahip kuruluşları tercih eder.
  • Ekip sürekliliği: Bağlılık taşıyan çalışanların şirketten ayrılma olasılığı, bağlılık hissetmeyen çalışanlara göre yüzde 87 daha azdır. İş yerinde çalışan devamsızlığının azalması, çalışanlar için daha güvenilir bir ortam oluşması, yüksek çalışan bağlılığına sahip iş yerlerinde sıklıkla görülür.
  • Satış artışı: Yüksek düzeyde çalışan bağlılığına sahip kuruluşlar, satışlarında ortalama yüzde 20'lik bir artış kaydeder.

Bununla birlikte, bağlı bir çalışan, işinde söz sahibi olmaya, ortak bir amaç için çalışan bir ekibin parçası olduğunu bilmeye ihtiyaç duyar. En önemlisi, sadece kâr elde etmek için bir araç olmadığını ve şirketin değerli bir üyesi olduğunu hissetmek ister. Dolayısıyla, yönetimin liderlik becerilerinin yanı sıra, şirket içindeki tüm seviyeler arasında etkili iletişim kurulması, iş yerinde çalışan bağlılığı oluşturmanın temel bir yoludur. Yeni nesil teknoloji ürünleri, etkili iletişim ve iş birliği ortamı oluşturup sürdürmek için gelişmiş araçlar sunar. İş yerinde yeni nesil teknoloji kullanımı, işletmelerin çalışanlarla iletişimini geliştirmesinin yanı sıra işin daha verimli ve hızlı şekilde büyümesine de yardımcı olur.

 

 

Çalışan Bağlılığını Artırmak için Yeni Nesil Teknoloji Kullanımı

Çalışan bağlılığını artırmanın yollarını arayan birçok şirket, pandeminin getirdiği uzaktan çalışma koşullarının öne çıkardığı teknoloji kullanımına odaklanır. Özellikle, çalışan performansını gözden geçirme ve hedef yönetiminde, giderek daha fazla yeni nesil teknolojiden faydalanılır. Bilgi paylaşımını ve yaratıcı düşünmeyi teşvik eden teknoloji tabanlı platformlar, şirket içi etkileşimi hızlandırır. Etkileşimi güçlendirerek çalışan bağlılığını artırmak için yeni nesil teknolojiyi işinize dahil etmenin farklı yolları şöyle sıralanabilir:

Performans Yönetimi Araçlarının Kullanımı

Performans yönetiminde HR-Tech (Human Resource - İnsan Kaynakları Teknolojisi) kullanımı ve farklı self servis portal araçları insan kaynakları çalışanlarının görevlerini yerine getirmelerini kolaylaştırır. Bu görevler arasında çalışan bilgilerini güncelleme, farklı departmanlardaki işlere başvurma, iş değerlendirmelerini gözden geçirme ve yanıtlama gibi ağ taleplerine hızlı şekilde yanıt verme yeteneği bulunur. OKR’lar (Objectives and Key Results) gibi ölçülebilir sonuçlara sahip, ulaşılabilir, gerçekçi ve sonuç odaklı hedef belirleme araçları, çalışanları ölçülebilir hedefler etrafında birleştirir. İzlenebilir ilerleme sağlayan OKR’lar çalışan bağlılığını, performansını ve yetkinliklerini artırır.

Departmanlar Arasında İş Birliğini Artırma

Tüm departmanlarda iş birliği ortamı oluşturmak, çalışanlar arasındaki etkileşimi artıran etkili yöntemlerden biridir. İş birliğine dayalı çalışma, departmanların bütçeler, hedef ve proje yönetimi zaman çizelgeleri arasındaki farkların gözetilmesine yardım eder. İntranet ve şirket içi ağ hizmetlerinin kullanımında farklı alanlarda bulunan çalışanlar bu sayede bağlantıda kalabilir. İntranet hizmetleri aynı zamanda dosya paylaşımının ve iş birliği yapmanın çeşitli yollarını da sunar.

Teknoloji Tabanlı Çalışma Grupları

Teknoloji destekli çalışma grupları, bir projenin yaşam döngüsü boyunca çalışanların etkileşime geçmesini, bilgi senkronizasyonunu ve paylaşımını sağlar. Çalışanlar arasında iş hedeflerini çeşitlendirmek, bütçe geliştirmek, zaman çizelgelerinin yapılandırılması gibi proje başlıkları altında ortak çalışmayı ve iletişimi kolaylaştırır. Yaygınlaşan Saas platformları, sundukları bulut hizmeti sayesinde bilginin depolanıp paylaşıldığı ortamda çalışma grupları oluşturmaya izin verir. Web tabanlı yazılım, çalışanların satış hedefleri ve kişi listesi veri tabanları oluşturma gibi çeşitli görevlerin özelleştirilmesine de olanak sağlar. Bulut hizmetleri ayrıca, işin ilerlemesini izleme ve geri bildirimde bulunma özelliği de içerir.

Personel Eğitimi

Çalışan eğitimi, birçok işletmenin rekabetçi kalabilmesini sağlayan bağlılık unsurlarından birini oluşturur. Eğitimler, çalışanların tüm öğrenme stillerini kullanarak eğitimlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak üzere düzenlenir. Hibrit öğrenme araçları kullanılarak düzenlenen eğitimler, yüz yüze oturumlara ek olarak e-öğrenme araçlarının veya sanal sınıfların kullanılmasını içerir. Eğitim yöntemlerindeki geçişlilik, çalışanların ilgi alanlarını canlandırarak çalışanlar için değer sunar.

İş Yerine Teknolojik Sosyal Bağlılık

Teknoloji aracılığıyla sağlanan sosyal etkileşim, yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişkileri güçlendirebilir. Çalışanlarla sosyal medya üzerinden iletişim kurmak, marka bilinirliği yaratmak için de etkili fırsatlar içerir. Çalışanlar şirket, yaklaşan projeler veya promosyonlar hakkında farklı fikirler paylaşarak işletmenin tanıtımına yardımcı olabilir. Aynı zamanda, çalışanlarla sosyal medya üzerinden kurulan etkileşim, işletmenin potansiyel müşterilere ulaşmasını da sağlayabilir. Ekibinizle ilgili olduğunuz sürece, üretkenlik düzeylerini iyileştirme, devamsızlığı azaltma ve müşteri memnuniyetini artırma şansınız da artar.

 

Kaynaklar: 

  1. https://www.apollotechnical.com/employee-engagement-statistics/
  2. https://www.gallup.com/workplace/352949/employee-engagement-holds-steady-first-half-2021.aspx
  3. https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2012/06/22/employee-engagement-what-and-why/?sh=787901a77f37
  4. https://blog.quantic.edu/2021/03/18/8-employee-engagement-strategies-for-2021/
  5. https://cdn2.hubspot.net/hubfs/323533/Downloadables/Dale%20Carnegie%20White%20paper%20-%20Employee%20Engagement%20Time%20to%20go%20All%20In.pdf
PAYLAŞ:

Yeni bir ekonomi, yeni gerçeklik: Metaverse

Verimli toplantılar için ilk 5 dakikada yapmanız gerekenler