Tedarik zinciri yönetiminde etik ticaret anlayışı


Tedarik zinciri yönetimi, bir mal ya da hizmetin tüm üretim aşamalarının ham bileşenlerinden başlayarak ürünün en son halinin tüketiciye teslim edilmesine kadar geçen süre içerisinde yönetilmesidir. Bir şirket, ürünü hammadde tedarikçilerinden tüketicilere ve kuruluşlara taşıyan bir tedarikçi ağı oluşturur. Üretimden teslime kadar sürece dahil olan her şey ve herkes zincirin birer halkasıdır.
 

Tedarik zinciri, iş süreçlerinde merkezi bir konum elde etmesi ile birlikte tedarik zinciri yönetiminde etik ticaret anlayışı da önem kazanmaya başlamıştır. Tüketiciler artık daha bilgili ve talepleri konusunda daha net olmalarının yanı sıra şirketlerin iş süreçlerinde ne kadar şeffaf olduğuna önem verir. Bu nedenle şirketlerin etik tedarik zinciri ortamı yaratmak için güvenilir tedarikçiler ve güvenli iş ortakları seçmeleri akılcı bir yaklaşımdır. 

Araştırmalar1, Y kuşağı arasında 10 kişiden 9'unun etik ticaret anlayışını benimsemiş ve iyi itibarı olan markaların ürünlerini tercih ettiğini göstermiştir. 2016'da yazılan Nielsen Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu'na göre, tüketicilerin %66'sı sosyal ve çevresel etkisi olumlu, etik ve sürdürülebilir ürünler için daha fazla ücret ödeme yapmaya gönüllü olmaktadır.

 

Etik Ticaret Anlayışı neden önemlidir?

Etik bir tedarik zinciri, en yüksek düzeyde etik ve sürdürülebilir uygulamalar sunacak şekilde çalışır. Ekonomik, çevresel ve sosyal sorumluluk gibi temel unsurları kapsar ve özellikle şunlara odaklanır2:

  • Çocuk ve köle emeğinin ortadan kaldırılması
  • Güvenli ve hijyenik çalışma koşulları
  • Adil ücret ve çalışma saatleri
  • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele
  • Etik kaynak bulma ve satın alma
  • Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik

Modern tedarik zincirleri, maddelerde belirtildiği gibi küresel ve karmaşık yapılarda olduğundan etik olmayan süreçlere yol açabilir ve bunlar uzun vadede kurumların itibarına zarar verebilir. Örneğin 1996 yılında bir spor giyim üreticisinin çocuk işçi çalıştırdığı ortaya çıkınca bu durum şirketin milyonlarca dolar para cezası ödemek zorunda kalmasına ve daha da önemlisi kurumsal değerinin %15'inin silinmesine neden olmuştur. Bu nedenle tedarik zinciri yönetimi ve etik ticaret ortamı sağlamak, şirketin çalışanlarından tedarikçilerine, müşterilerinden ticaret ortaklarına kadar herkesin görevidir. Her birinin etik ticaret ve etik dış ticaret süreçlerinde hayati bir rolü bulunur. Dünya çapındaki tedarik zinciri kuruluşlarının iş etiği kapsamında uygulamalarına dahil ettikleri şeffaflık, görünürlük ve etik politikalar itibar kazanmaları açısından kilit rol oynar.

Etkili Tedarik Zinciri Yönetimi Nasıl Çalışır?

Bir şirketin tedarik zinciri yönetimi ne kadar iyi ve etkili olursa, ticari itibarı ve sürdürülebilirliği o kadar iyi korunur. Etkin tedarik zinciri yönetimi için göz önünde bulundurmanız gereken noktalar ve aşamalar şunlardır3:

1. İhtiyaç analizi yaparak müşterilerin taleplerini ne ölçüde karşıladığınızı belirleyin.

2. Üretime geçmek için gerekli olan hammadde ve hizmetleri sağlayan tedarikçileri seçin.

3. Ürünü imal etmek, kaliteyi test etmek, nakliye için paketleme ve teslimat için gerekli faaliyetleri organize edin.

4. Müşteri siparişlerini belirleyip teslimat detaylarını planlayarak süreci kontrol edin.

5. Kusurlu, fazla veya istenmeyen ürünleri geri almak için farklı bir ağ veya süreç oluşturun.

Kaynaklar: 

[1] https://blogs.opentext.com/what-is-the-ethical-supply-chain/

[2] https://blogs.opentext.com/what-is-the-ethical-supply-chain/

[3] https://www.ibm.com/topics/supply-chain-management#citation1

PAYLAŞ:

Şeffaflık, satın alma için ne ifade ediyor?

Gelirinizi artırmaya yardımcı olacak en iyi tedarik stratejileri