“Büyük istifa” nereye gidiyor?


Covid 19 pandemisinin de etkisiyle son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan ve Avrupa’da da yaygınlaşan istifa dalgasıyla “Büyük İstifa” kavramı hayatımıza girdi. Fieldz olarak bu trendin geleceğini, PwC’nin anketinden yola çıkarak sizler için inceledik.

Covid-19 pandemisiyle hız kazanan Büyük İstifa, dünya çapında bir sorun haline gelirken PwC, bu trendin geleceğini 22-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Davos Zirvesi’nde, “Küresel İş gücünün Umutları ve Korkuları 2022” isimli anketin sonuçlarına dayanarak açıkladı. PwC, bu anketi 44 ülkede 52 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirdi. Gelin, anket sonuçlarına beraber göz atalım.

Büyük İstifa dalgası sürecek mi?

Küresel İş gücü Umutları ve Korkuları Anketi’ne göre çalışanlar, daha fazla iş tatmini, ücret ve iş yerinde gerçekten kendileri olmak istemeleri gibi sebeplerden dolayı iş değiştirmeyi düşünüyor.  

Araştırmaya katılanların yaklaşık %35’i, bir yıl içinde işverenlerinden zam talebinde bulunacaklarını, bu talep karşılanmazsa işten ayrılmayı düşünebileceklerini açıkladı. Her beş katılımcıdan biri ise, gelecek bir yıl içinde iş değiştirmek istediğini belirtti.

Nitelikli iş gücü, yeni olanaklara nasıl bakıyor?

Anket verilerine göre özellikle nitelikli iş gücünün yoğun olduğu sektörlerde mevcut işinden memnun olmayanların, yeni olanakları değerlendirmek ve iş değiştirmek isteyenlerin sayısının yüksek olması dikkat çekti.

PwC Başkanı Bob Moritz, anketle ilgili olarak “Sonuçlar çok açık… Çok sayıda çalışanın işteki gelecekleri ve iş güvenlikleri konusunda kaygılı olduğunu görüyoruz” açıklamasını yaptı.

Kadın çalışanların mutsuzluk seviyesi daha yüksek

Anket sonuçlarına göre kadın çalışanlar arasında aldığı maaştan memnun olanların oranı erkeklere göre yüzde 7 daha az. Ayrıca kadın çalışanlar, patronlarının kendilerini dinlemediğini erkek çalışanlara kıyasla daha fazla dile getirdi.

Anket sonuçları Z kuşağı için neler söylüyor?

Z Kuşağı olarak anılan 18-25 yaş arası çalışanlar arasında iş tatmin düzeyinin, diğer kuşaklara göre daha az olduğu görülürken genç çalışanların teknolojinin işlerini ellerinden alacağı yönünde daha endişeli olması da dikkat çeken sonuçlardan bir tanesiydi.

İş Dünyası ne yapıyor?

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, anket sonuçlarının açıklandığı Davos Zirvesi’nde 2022’nin en önemli maddeleri arasında gösterilen, “Büyük İstifa” ve etkilerinin değerlendirildiği “Responding to the Great Resignation” oturumunda konuşmacı olarak yer aldı.

Çakıroğlu konuşmasında, çalışan beklentileri ile iş yapış modellerinin değiştiğine ve bu anlayışla Koç Holding’de çevik çalışma modelinin benimsendiğini, esnek çalışma saatleri ve lokasyonları ile çalışanların desteklendiğini belirtti.

Levent Çakıroğlu aynı zamanda 100. yılına yaklaşan Koç Holding’in Dijital Dönüşüm ile başlayan Kültürel Dönüşüm Programı ile inovasyon, kurum içi girişimcilik, sıfır bazlı bütçeleme, çevik yönetim, insan kaynağının gelişimi ve karbon dönüşüm programı inisiyatiflerle önümüzdeki yüzyılın rekabet ortamına ve yeni nesil çalışma düzenine hazırlandığını belirtti.

PAYLAŞ:

Yeni nesil teknolojilerle çalışan bağlılığını nasıl artırabilirsiniz?

İnovasyon yolculuğuna neden "İnsan"dan başlamalı?