Dijitalleşme ile iş hayatında yalın süreçler


Dijitalleşme ile iş hayatında yalın süreçler 

İş hayatında sürdürülebilir başarı için iş süreçlerinde yalınlaşma kaçınılmaz. Dijital teknolojilerin iş hayatına entegrasyonu olarak tanımlayabileceğimiz dijitalleşme ile iş hayatında yalın süreçler edinmemiz mümkün.

İş hayatında başarının önemi büyüktür

İş hayatında; mevcut problemi çözmek, daha fazla kazanç sağlamak, belirlenen hedefe ulaşmak gibi başarılar oldukça motive edicidir. Fakat, günümüzde sadece bu motivasyonlar artık yeterli değildir. Yeni fikirler üreterek sürdürülebilir işler geliştirmeye ve daha memnun müşteriler edinmeye odaklanılmalıdır. Dijital dönüşüm projeleri ile sürekli en yalın çözümü düşünmek gerekir.

Düşünmenin en büyük düşmanı karmaşıklıktır

Hedefe ulaşmak için bir dizi engellerle karşılaşırız. Zaman zaman karşılaştığımız bu engelleri anlık olarak çözer ve yolumuza devam ederiz. İş yoğunluğu içerisinde kalıcı çözümü bulmak, var olanı geliştirmek, süreçleri sadeleştirmek ve iş dünyasındaki gelişmeleri takip etmek için çoğunlukla vakit harcamayız. Bu da işlerin uzun vadede karmaşıklaşmasına veya kurumsal hafızanın kaybedilmesine sebep olabilir. İşte bu noktada, şirketler hem müşteri, hem de tedarik kaynakları için değer önerileri oluşturmalıdır. Verimliliği sağlamak için mevcut durumu analiz ederek, ihtiyaçları belirlemeli ve iş süreçlerini bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirmelidir.

Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir

Geleneksel düzende şirketler iş ya da kişi odaklı, iletişimin belirli kademeler arası sağlandığı, işlerin yöneticilerin yönlendirmeleri ile yönetildiği bir yapıdadırlar. Dijitalleşen dünyada ise önemli olan süreçlerdir. Grup çalışmaları ön plandadır. İletişim tüm çalışanlarladır. Yöneticiler delege eder ve yöneticilerle birlikte çalışanlar da işin önemli bir parçasıdır.

Dijitalleşme uzun bir süreçtir

Dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak için süreçlerin, stratejinin ve tasarımın iyi belirlenmesi gerekir. Bu noktada üç adıma odaklanılmalıdır. İlk adım olarak operasyonel süreçlerin standartlaşması ile başlanmalıdır. Şirketler mevcut teknoloji yapıları ile elde ettikleri veriler üzerinden analizlerini gerçekleştirerek daha verimli süreçler tasarlamalıdır. İkinci adımda müşteri ile çalışanların beklentileri ve memnuniyetleri için gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Son adımda ise, yalın süreçlerle tasarlanacak dijital platformun hangi çözümü desteklediği iyi belirlenmelidir. Esnekliği, yalınlığı, maliyeti ve şirket kültürünün değişimini desteklemesi yönündeki tasarım oluşturulmalıdır. Tüm adımlarda önemli koşulun çalışan motivasyonu olduğu da unutulmamalıdır.

Uzun ve maliyetli olan dijital dönüşüm yolculuğunda, iş dünyasındaki benzer uygulamaların incelenmesi motive edicidir. Türkiye’nin en büyük satın alma şirketi Zer, son üç yıldır dijital dönüşüme odaklanmıştır. Hizmet verdiği her süreç için oluşturduğu dijital platformları ile müşterilerine  sürdürülebilir hizmet vermeyi hedeflemektedir. Zer; satın alma süreçleri için Promena, online kurumsal siparişler için B2B e-ticaret platformu Zeronline, şoförlü araç hizmeti sunan Araçiste, personel servisi süreçlerini dijitalleştiren Zervis ve lojistik süreçlerini uçtan uca takip etmeyi mümkün kılan Lojiportal ile dijitalleşme konusunda önemli adımlar atmıştır. İncelemek için https://www.koczer.com/teknoloji-cozumleri linkini ziyaret edebilirsiniz.

Sonuç olarak, iş dünyasında sıkça duyduğumuz dijital dönüşümü göz ardı etmemeliyiz. Verimlilik için yalınlaşmak gerekir ve bu da tasarımı iyi yapılmış dijital çözümlerle mümkündür. Şirketin tüm çalışanları bu düşünceyi benimsemelidir ve takım çalışması ile başarıya odaklanılmalıdır. 

Kaynaklar:

https://hbrturkiye.com/sponsorlu-icerik/basarili-dijital-donusum-icin-dogru-dijital-tasarim

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/223742

https://isbul.net/is-rehberi/yenilikler/is-hayatinda-verimli-olmak-icin-izlenecek-yollar

Bebitoğlu, Dr. Meriç,  “Goo! Sanal Yönetim ile Başarı”

PAYLAŞ:

Yeni nesil teknolojilerle çalışan bağlılığını nasıl artırabilirsiniz?

Scrum takımınız ne kadar mutlu?