Dijitalleşmenin satın alma süreçlerine etkisi


Dijitalleşmenin satın alma süreçlerine etkisi gün geçtikçe artıyor.

Günümüzde işletmeler, dijital dönüşüm ve değişimleri hiç etmedikleri kadar yakından takip ediyor. Dönüşüm ve değişimin hızı, işletmelerin sürdürülebilirliği için önem teşkil etmekte ve dijitalleşme öncelikle iş süreçlerinin stratejik bir parçası. İşletmelerin, bu durumu göz önünde bulundurarak satın alma süreçlerinin dijitalleşmesi amacıyla yol haritalarını detaylı, şeffaf ve tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde oluşturulması gerekiyor.

Pandemi süreciyle birlikte satın alma alanında dijitalleşme ön plana çıkıyor 

Günümüzde dijitalleşme, önemli derecede uzmanlık gerektirmesinin yanında işletmeler için bir gereklilik. Pandeminin de etkisiyle tüm dünyada işletmeler, iş akışlarını dijitalleştirmek amacıyla planlama yapıyor. Satın alma fonksiyonunun işletmeler için stratejik önemi nedeniyle dijitalleşme bu alanda da önemli bir konu haline geldi. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de satın alma süreçlerinin dijitalleşmesi Avrupa’daki şirketlere göre daha öncelikli durumda. Satın almanın dijitalleşme yol haritasında önümüzdeki 2 yıl için öncelikler veri analizi ve görselleşme. (Kaynak; PWC Dijital Satınalma Araştırması 2020 https://www.pwc.com.tr/dijital-satinalma-arastirmasi-2020 )  

Geleneksel satın alma yöntemlerinden dijitalleşmeye geçişte zorluklar yaşanıyor

Dijitalleşme aynı zamanda bir kültür değişimi. Dolayısıyla işletmelerin geleneksel satın alma süreçlerinden dijital satın alma süreçlerine geçişinde zorluklar yaşanabiliyor. Buradaki en önemli etken, işletme yöneticilerinin ve satın alma profesyonellerinin değişim sürecini kabul etmelerinin zaman alması. Ancak günümüzde dijitalleşmenin sağlamış olduğu faydalar ölçülebilir durumda. Özellikle bu alana hizmet eden SaaS yapılı platformlar, satın alma süreçleriyle ilgili çıktıların dijital ortamlarda gözlemlenebilir olmasını sağlıyor.

Dijitalleşmenin etkisinin tüm otoriteler tarafından kabul görmesi, iş yapış şekillerinin dijitalleşmesini kaçınılmaz hale getirdi. Böylelikle şirketler, merkezi satın alma, stratejik satın alma konularına odaklanma, robotik süreç otomasyonu gibi katma değerli çalışmaları yapabilmelerine olanak sağlayan yeni teknolojileri satın alma süreçlerine entegre etmeye başladı.

Bu nedenle hem ülkemizde hem de dünya genelinde dijital satın alma teknolojilerine ilgi hızla arttı.

Yeni teknolojiler satın alma süreçlerinin dijitalleşmesinde önemli katkı sağlıyor

Dijitalleşmenin beraberinde getirdiği teknolojiler satın alma süreçlerinin yeniden yapılanmasına etki etmekte. Yeni nesil teknolojiler, işletmelerin satın alma süreç akışlarını otomatize ediyor. Böylelikle satın alma yetkilileri zaman tasarrufu sağlıyor ve stratejik konulara odaklanabiliyor.

Günümüzde işletmelerin stratejik satın alma süreçlerindeki odağı ise merkezi bir satın alma yönetimi anlayışı kazanmak. SaaS tabanlı dijital platformlar, işletmelerin stratejik satın alma odağındaki birçok iş sürecine doğrudan katkı sağlıyor. İşletmeler, stratejik satın alma süreçlerini dijital platformlar üzerinden yürüterek, çağın gerektirdiği modern yapıyla verimliliklerini artırıyor.

Son dönemde işletmelerin dijital satın alma süreçlerine yönelmekteki temel amaçlarını;

  • Kaynakları (tedarikçi) yönetmek,
  • Kalitenin sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • Maliyet avantajı yaratmak,
  • Teslimat süreçlerini yönetmek,
  • Hukuki süreçleri yönetmek,
  • Satın alma süreçlerini stratejik bakış açısıyla yürütmek

şeklinde özetleyebiliriz.

İşletmeler, satın alma süreçlerinde yapacakları bu değişim ve dönüşümü gerçekleştirebilmek ve bu dönüşümün getirilerinden yararlanabilmek için kendi iş süreçlerine uygun sistemleri inceleyerek entegre etmeliler. İşletmeler dijital dönüşüm sürecini, ülkemizde ve globalde kabul görmüş dijital uygulamaları ya da kendi bünyelerindeki yazılım araçlarını kullanarak ilerletebilirler.

Türkiye’de geliştirilmiş önemli dijital satın alma platformları bulunuyor

Satın alma süreçlerinin (hem operasyonel hem de stratejik) dijital dönüşümünün istikrarlı bir şekilde ilerlemesi, ülkemizde hizmet veren dijital satın alma platformlarının varlığını önemli hale getirdi. Dünya çapında önemli listelere girmiş, global düzeyde hizmet veren platformlarımızın olması gurur veriyor.

Ülkemizdeki SaaS tabanlı platformların, teknolojinin yanı sıra operasyonel ve destek hizmetleri de sunması şirketler için kritik düzeyde önemli.

Bir sonraki yazı serimde de satın alma süreçlerinin dijitalleşmesinin işletmelerin iş süreçlerine etkisini ele alacağım. Yaygın olan dijitalleşme kullanımlarının iş süreçlerini nasıl değiştirdiğini ve yararlarını konuşmak üzere…

PAYLAŞ:

Büyüme kaynağı olarak satın alma

Satın alma liderleri 2022’de neye odaklanıyor?