Dijital ve geleneksel tedarik kavramları nedir?


Tedarik kavramı ürün ve hizmetlerin yurt içinde veya yurt dışında tedarikçilerden üreticilere, toptancılara, perakendecilere, tüketicilere ve müşterilere ulaşana kadar olan süreci kapsayan küresel bir ağdır. Bu nedenle tedarik zinciri şirketlerin çalışma süreçlerinde yer alan tüm faaliyetleri çok yakından ilgilendirir. Bu zincirin her bir halkasına ait roller bulunur ve belli bir süreci kapsar. Hammadde temini, üretim, dağıtım, satış, tedarik, müşteri ilişkileri yönetimi gibi önemli süreçler, zincirin halkalarını oluşturur.

Geleneksel tedarik zinciri yönetimi, üretim faaliyetlerine ve gerekli olan hammadde ve malzemelerin tedarik edilmesine odaklanarak ürünlerin dağıtım ağında yer alan kişi ve kurumlar aracılığı ile tüketiciye ulaştırılmasını amaçlar. Geleneksel tedarik yöntemleri ise şirketlerin tek bir yol izlemesine izin verir ve teslim edilen ürünün iyileştirilmesi için etkili olabilecek stratejilere sahip değildir. Geleneksel tedarik zincirinde sınırlı bir işbirliği ve görünürlük olduğundan, bilgi paylaşımı sınırlıdır ve bu durumda maliyetler çoğunlukla optimize olmaktan uzaktır. Aynı zamanda geleneksel tedarik zinciri, tedarikçi riskleri, talep riskleri, çevresel riskler, takip ve kontrol riskleri gibi birçok risk faktörünü beraberinde getirdiği için risk yönetimi yapmak daha karmaşık ve zor bir hale gelir.

Dijital tedarik zinciri, ürün ve hizmetlerin başlangıç noktasından varış noktasına kadar takip edilmesini mümkün kılan yeni bir terim olarak karşınıza çıkar. Dijital tedarik zinciri hız kazanmanın yanı sıra maliyet masraflarını minimuma düşürerek daha fazla ulaşılabilir olmayı amaçlar. Dijital pazarlama yöntemleri şirketlerin farklı yollar izlemesine izin verir ve ürünlerin iyileştirilmesi için strateji geliştirilmesini destekler. Dijital tedarik zinciri daha şirketlerin daha çok işbirliği oluşturmasına odaklanarak uzun vadeli ilişkilere yol açan güven ilişkileri inşa etmelerine imkan tanır. Bu nedenle tedarik zincirinde dijitalleşme kaçınılmazdır.

Dijital ve Geleneksel Tedarik Uygulamalarının Farkları Nelerdir?

Küresel tedarik pazarında rekabet edebilmek için şirketlerin yöntemlerini değiştirmeleri ve yeniliklere açık olmaları gerekebilir. Geleneksel yöntemlerden sıyrılarak e- tedarik zincirine geçişte başarılı olan ve bu sürece uyum sağlayan şirketler marka bilinirliğini artırarak ürünleriyle öne çıkabilir. Şirketleri başarıya ulaştıran dijital uygulamaların geleneksel uygulamalardan ayıran temel farklar şunlardır:

  • Dijital tedarik zinciri uygulamaları nihai ürün için değer yaratır. Buna karşılık, geleneksel tedarik zinciri, bitmiş ürünün değerini iyileştirmek için katkıda bulunmaz.
  • Dijital tedarik zinciri, geleneksel tedarik zincirine kıyasla daha hızlı ilerleme imkanı sunar.
  • Dijital tedarik uygulamaları, geleneksel tedarik zincirinde olmayan müşteri portföyünün genişlemesini sağlamak için ihtiyaçlara hızla yanıt veren gelişmiş teknolojik sistemler kullanır.
  • Dijital tedarik uygulamaları, ürünlerin ve hizmetlerin tedarik sürecini planlayan, uygulayan ve kontrol eden bir lojistik yönetim kullanırken, geleneksel tedarik zinciri herhangi bir lojistik yönetim aracı kullanmaz.
  • Dijital tedarik uygulamaları ürünlerin tedarik sürecini etkin, verimli ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlarken, geleneksel tedarik uygulamalarında süreç daha yavaş işler ve şeffaflık içermez.

Dijital Tedarik Uygulamalarının Tedarik Süreçlerinde Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Tedarik zincirinin dijitalleşmesi, toplumdaki ve tarihteki en önemli değişikliklerden biridir. Daniel McMurray’in, “Üçüncü Sanayi Devrimi” olarak adlandırdığı Dijital Devrim, günümüzde tedarik zinciri ortakları için farklı vaatlerde bulunur ve kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için şirketlere süreç boyunca şu gibi faydalar sağlar:

  • Dijital bir tedarik zinciri kullanmak, şirketlerin tedarik zinciri üzerinde daha iyi bir kontrole sahip olmalarını sağlar. Böylece hammadde ve üretim kapasitesini doğru zamanda hazır hale getirerek verimlilik artışını mümkün kılar.
  • Şeffaf iş süreçleri tedarik sürecini başından sonuna kadar müşteri de dahil olmak üzere sürece dahil olan herkesin ürün ile ilgili verilere kolay bir şekilde ulaşmasına izin vererek rekabeti güçlendirir.
  • Tedarik zincirinin performansının izlenmesi ve ölçülmesi sayesinde gereksiz aşamalar kaldırılarak etkin bir süreç yönetimi ile maliyet avantajı elde edilir.
  • Müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri hızlı bir şekilde tespit edilir ve satış sonrası hizmetler geliştirilir. Bu sayede kişisel çözümler sunularak maksimum müşteri memnuniyeti sağlanır.

Küresel pazarda rekabet etmek için Zer’in sahip olduğu Araçiste, Promena, Loji-Portal, ZerOnline ve Zervis gibi dijital çözümleri şirketlere yol göstererek başarıya ulaşmalarını amaçlar. Türkiye’de stratejik satın alma çözümlerinde sektöründe ilk marka olan Promena müşterilerine e-satın alma, e-ihale, harcama analizi ve tedarikçi yönetimi gibi konularda profesyonel yaklaşımı ve tecrübeli ekibiyle hizmet sağlar. Siz de şirketinize avantaj sağlamak için hemen şimdi Promena ile iş birliği yaparak harekete geçebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Tedarik zinciri yönetiminde etik ticaret anlayışı

Tedarik Zincirinde Değişimin Rotası: İş Birliği, Ekosistem, Güven