İşyerinde takım çalışması neden önemlidir?


İş birliği ve takım çalışması, bugünün dijitalleşen iş dünyasının olmazsa olmaz bir gerçekliği olarak öne çıkıyor. Araştırmalar, takım çalışmasında başarılı olan şirketlerin birçok göstergesinin iyileştiğini gösterirken, iyi kurulmuş takımlar, çalışan devir oranından satışlara, çalışan tatmininden ürün geliştirme süreçlerine birçok aşamaya katkıda bulunuyor.

İş hayatına dair inkar etmenin mümkün olmadığı bir gerçeklik var: Takım çalışması, başarılı projelerin olmazsa olmazıdır. "Bir elin nesi, iki elin sesi" gibi atasözleriyle de uzun zaman önce somutlaştırılan bu gerçeklik, farklı karakter yapılarındaki çalışanlar için zaman zaman zorlayıcı olsa ve gereksiz bulunsa da içinde yaşadığımız sistemin iş bölümüne dayalı olduğunu yadsıyamıyoruz. Yetkinliklere uygun olarak doğru iş bölümüyle oluşturulan takımlar, çalışan tatmininden iş başarısına, işyerinde öğrenmeden çalışan devir oranına, birçok kavrama temas ediyor. İşyerinde takım çalışması ve işbölümüne dair güncel veriler de bu kavramın önemini kanıtlıyor.

  • ABD’de çalışanların yarısından fazlası, işlerinin iş birliğine ve takım çalışmasına bağlı olduğunu söylüyor.
  • 4 çalışandan üçü, ekip çalışmasını ve iş birliğini “çok önemli” olarak değerlendiriyor.
  • Liderlik pozisyonlarındakilerin %86’sı, işyerinde yaşanan başarısızlıkların en önemli nedeni olarak iş birliği ve takım çalışması eksikliğini gösteriyor.
  • İşyerinde iş birliği ve iletişimi teşvik eden şirketlerin çalışan devir oranlarında yarı yarıya azalma görülüyor.
  • Bir takıma dahil olan çalışanlar, yaptıkları işten ortalama %17 daha fazla tatmin oluyor.
  • En iyi performans gösteren çalışanlar, zamanlarının %45’ini bireysel çalışmada, %45’ini takım çalışmalarında ve %10’unu işyerinde öğrenerek ve sosyalleşerek geçiriyor. Bir diğer deyişle yüksek performanslı çalışanların bireysel ve ortak çalışmaya katılmak için eşit zaman harcadığı görülüyor.
  • Ekip çalışması ve iş birliği, şirket satışlarını %27 oranında artırıyor. Buradaki başarı, müşteri memnuniyetine de %41’lik bir artış olarak yansıyor. Öte yandan güçlü takımlar, ürün kalitesini %34, ürün geliştirme süreçlerini %30 iyileştirebiliyor.

Yukarıda sıraladığımız verilerden de anlaşılacağı üzere, işyerinde takım çalışması, şirketlere pozitif olarak yansıyor; ekip çalışmasına önem veren kuruluşlar daha hızlı inovasyon yapıyor, hata ve problemleri daha kolay tespit edebiliyor ve problemlere farklı bakış açılarıyla daha iyi çözümler bulabiliyor. Bu da geleceğe sağlam adımlarla ilerlemek isteyen şirketler için vazgeçilmez olan verimliliği doğrudan destekliyor.

Fieldz olarak bu yazımızda işyerinde takım çalışmasının önemini farklı yönleriyle ele alacağız.

İşyerinde takım çalışmasının önemi

Yazının girişinde derlediğimiz veriler, takım çalışmasının önemine dair ipuçları verse de biraz daha detaylandırmak için konuyu farklı yönleriyle ve farklı bakış açılarıyla ele alacağız:

1. Takım çalışması, keyifli çalışma ortamının olmazsa olmazıdır

Ekip çalışması, çalışanların birbirleriyle yakınlaşmasını ve birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlar. Birbirlerini daha iyi tanıyan çalışanlar, yaptıkları işten daha fazla tatmin olur ve daha doğru karar verebilir. Birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini keşfeden çalışanlar, işbölümünü daha iyi yapar ve bu da verimliliğe katkıda bulunur. Uzun süre birlikte çalışan takımlar, iş birliğine daha açık hale gelir. Bu da herkes için daha keyifli bir çalışma ortamını beraberinde getirir. Keyifli çalışma ortamı, daha fazla üretkenlik ve hedeflere daha hızlı ulaşmak anlamına gelir.

2. Takım çalışması organizasyon verimliliğini artırır

Ekip olarak çalışanların üstlendikleri görevleri, bireysel çalışanlara kıyasla çok daha hızlı ve verimli bir biçimde tamamlayabildiği görülüyor. Bu noktada takımları iyi belirlemek, farklı yeteneklere sahip çalışanları bir araya getirmek önemlidir. Ekip olarak çalışmak, fikir ve sorumlulukları paylaşmak anlamına gelir, bu da tüm çalışanlar için iş yüklerinin verimli dağıtımı anlamına gelmektedir. Bir takımda yükün daha büyük bir bölümünü sırtlanan çalışanlar, ekip arkadaşlarının işi en az kendileri kadar sahiplendiğini gördüğünde, stresle daha kolay başa çıkabilir. Herkesin huzur içinde çalıştığı bir takım kültürünün şirketin tamamına yayıldığı durumda, organizasyon verimliliği doğal olarak artmış olur.

3. Takım çalışması öğrenme fırsatlarını artırır

Çalışanların işyerinden beklediği şey yalnızca maaş ve haklar değildir, her şirketin çalışanlarının zaman içinde gelişimine katkıda bulunması gerekir. Zira işyerinde öğrenen çalışanlar, öğrendiklerini yine şirket için kullanır ve bu da daha büyük katma değer yaratır. Uzmanlık, iş deneyimi ve beceriler açısından farklılık gösteren çalışanları aynı takımda bir araya getirmek, her bir takım üyesi için öğrenme fırsatları oluşturur. Sahip olmadıkları becerileri daha deneyimli çalışanlardan edinebilen yeni takım üyeleri mesleki becerilerini geliştirirken, daha deneyimli çalışanlar yeni üyelerin yenilikçi fikirlerinden yararlanabilir ve öğrenebilir.

4. Takım çalışması hesap verebilirliği ve inisiyatifi artırır

Ortak bir amaç için koşan ekipler, işin yalnızca kendilerine düşen kısmını değil, tamamını sahiplenir. Bir bölümde yaşanacak aksaklık, tüm ekibin problemine dönüşür ve herkes o aksaklığı aşmak için çaba sarf eder. Ayrıca ekibin tüm üyelerinin birbirine duyduğu güven ve sadakat tamsa, hiçbir ekip üyesi arkadaşının çabasını değersizleştirmek ya da ekip arkadaşını hayal kırıklığına uğratmak istemez. Bu sebeple daha sıkı çalışmaya açık olur, inisiyatif almaktan kaçınmaz ve attığı her adım için hesap verebilir bir konumda durur. Başarı ve başarısızlık tüm ekibe aittir. Birbirlerini bu şekilde çalışmaya motive eden ekip üyeleri, projeleri son tarihlerinden önce tamamlamaya da daha yatkındır.

5. Takım çalışması çalışan devir oranlarını azaltır

İngilizcede “employee turnover” olarak bilinen ve şirketlerin hedeflerine ulaşma hızını azaltan çalışan devri, organizasyon genelinde çalışanların işe giriş ve işten çıkış süresinin kısa olmasıdır. İşe yeni başlayanlar, kısa süre içinde aradıklarını bulamadıklarını fark ederek işten ayrılmayı tercih eder. Bu, işletmeler için işe alım süreçleri açısından ek maliyetler oluşturur. Ekip çalışmasında birbiriyle uyum içinde çalışan, birbirinden öğrenen, başarıyı ve başarısızlıkları sahiplenerek sıkı çalışmaya razı olan takım üyeleri ise tatminleri üst düzeyde olduğu için işten ayrılmayı düşünmez.

6. Takım çalışması kuruluş hedeflerini şirketin geneline yayar

Küresel araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner, çalışanların işyerinde bireysel değer ve amaç aradığına dikkat çekiyor. Şayet çalıştıkları şirketin hedef ve değerleri kendileriyle uyuşuyorsa orada kalmaya daha istekli oluyor. Hiçbir organizasyonun uçtan uca mükemmel olmadığı veya dönemsel olarak işlerin bazen ters gittiği düşünüldüğünde, şirkette gördüğü değere ve şirketin amaçlarına inanan çalışanlar bu dönemleri daha kolay tolere edebiliyor. Takım çalışması, bu toleransı artırıcı faktörlerden biri olarak konumlanır. Ekip üyeleri herkesin ortak bir amaç için bir arada olduğunun farkındadır ve zor zamanlarda birbirlerinin rehberlik ve desteğine güvenir. Güven bağı sağlamlığını korudukça, çalışanlar organizasyonun hedeflerini de içselleştirir ve böylece kuruluş hedefleri, takım çalışması aracılığıyla şirketin geneline yayılmış olur.

7. Takım çalışması yapıcı rekabeti teşvik eder

Çalışanlar takım çalışması içinde birbirinden öğrenmeyi sürdürdükçe, ekip içindeki tatlı rekabet de artar ve bu durum çalışma ortamı keyfini daha üst bir noktaya taşır. Herkes takımın çıkarlarını birinci sıraya koyarak rekabet etmeyi, yeni terfi olanaklarına oynamayı sürdürür. Yeteneklerini kanıtlayarak yöneticileri nezdinde daha iyi bir pozisyon elde etmek isteyenler, takımın huzurunu kaçırmadan daha sıkı çalışmaya yönelir. Bu sayede takımın daha büyük başarılar elde etmesi olasıdır.

Görüldüğü üzere takım çalışması, şirketlerin kültürlerini tüm organizasyona yaymak, çalışanların hedefleri içselleştirmesini sağlamak, çalışanlar arası yapıcı rekabeti, dostluğu ve işbirliğini artırmak açısından rol oynar. Liderler, yukarıda sıraladığımız sebeplerden ötürü, doğru yetenekleri bir araya getirmeye, tüm çalışanları takım halinde hareket etmeye ısındırmaya ve işbirliğini ödüllendirmeye yönelerek şirket performansını yükseltebilir.

PAYLAŞ:

PwC'nin Tedarik Zincirinde Dijital Trendler Araştırması’ndan 5 çarpıcı sonuç

Neden daha çok kadın lidere ihtiyacımız var?